Agro

Sektor AGRO predstavuje výrobca traktorov a traktorových komponentov s vyše 70-ročnou tradíciou a množstvom svetových ocenení.

Engineering

Vstupom do sektora ENGINEERING si HTC Investments plní sny orientovať sa na HIGH TECH priemyselné technológie.

HTC vo svete

Z malej firmy sa stal silný investičný hráč, ktorý prekročil hranice Slovenska a dnes má zastúpenia v Európe, Severnej Amerike, Indii a Číne.

HTC Investments

HTC holding a.s. začínala ako lokálna investičná spoločnosť v ro­ku 1992, keď kapitálovo vstúpila do prvých firiem v oblasti informačných technológií. Každým rokom získavala nové skúsenosti s riadením investícií, vďaka ktorým postupne rástol tak objem aktív, ako aj regionálny priestor pôsobenia.

Jej aktivity sa postupne rozšírili na výrobné a výskumno-vývojové činnosti produktov pre rôzne aplikácie v strojárstve, poľnohospodárstve, v automobilovom, železničnom, textilnom, energetickom aj v leteckom priemysle.